تبلیغات
مدیریت امور آبفاروستایی شهرستان آباده - مطالب مهر 1389

مدیریت امور آبفاروستایی شهرستان آباده

حیات جهان در گرو قطره های آب است ، قطره ها را دریابیم !

 

آشنایی و جلسه هماهنگی

 

نوع مطلب :خبر هایی از آبفاروستایی آباده ،

نوشته شده توسط:آبفار آباده

بمنظور آشنائی بیشتر آبداران به وظائف ومسئولیتهای مربوطه جلسه ای باحضورشریفی مدیرامور ابفاروستائی اباده ودیگر همكاران ونماینده پیمانكار وآبداران درمورخ 21/7/89 درمحل مدیریت امور آبفاروستائی برگزار گردید .دراین جلسه پس از خوش آمد گوئی وتبریك بمناسبت بزرگداشت سالروز میلاد حضرت  احمد بن موسی شاهچراغ ( ع )  توسط شریفی مدیر امورآبفاروستائی اهم وظائف آبداران وپیمانكار بشرح ذیل تشریح گردید .

 

اهمیت قرائت صحیح وبموقع  كنتورمشتركین وجلوگیری از تضییع حقوق مشترك .

تهیه و صدور  كارت شناسائی جهت آبداران  .

ارزیابی آبداران و پیمانكار بصورت ماهانه و مشخص شدن آبدارنمونه بصورت ماهانه و تشویق ایشان .

كنترل دستگاه های كلرزن وكلرسنجی مستمر شبكه وارائه گزارش مربوطه واستفاده از ماسك جهت جلوگیری از حوادث وگاز گرفتگی كه بروشور اموزشیتوجیه پیمانكار تعمیر و نگهداری و خدمات مشتركین آبفار شهرستان آباده

 

نوع مطلب :خبر هایی از آبفاروستایی آباده ،

نوشته شده توسط:آبفار آباده

در تاریخ دهم مهر ماه سال 1389 به منظور آشنایی پیمانكار خدمات مشتركین و تعمیرو نگهداری جلسه ای با حضور مسئولین از مركزاستان و شریفی مدیریت شهرستان فروزان، شهبازی، مسئولین بهره برداری و خدمات مشتركین در محل اداره برگزار شد و توصیه های لازم در خصوص وظایف و پیگیری وصول مطالبات به پیمانكارداده شد.